Beleggingsavonturen in opkomende markten

Card image cap

De groeiende voorspoed van Polen

Polen heeft in zijn geschiedenis vaak te lijden gehad onder verdeling en oorlogen. Dat het Poolse natiegevoel heeft overleefd, is dan ook een bewijs van zijn sterke cultuur.

Card image cap

De hervorming van de kapitaalmarkt in China wint vaart

Wij denken dat de omvattende hervormingsplannen voor de Chinese kapitaalmarkt een stap in de goede richting zijn, maar dat de markt er nog niet al te veel vertrouwen in lijkt te hebben dat de overheid echt bereid is de kortetermijnpijn erbij te nemen om deze hervormingsvoorstellen in te voeren.

Card image cap

Hoe groot zijn de opkomende markten?

Door rekening te houden met de impact op de reële consumenteninkomens van vaak lagere prijzen voor de niet-verhandelde goederen en diensten in lagelooneconomieën, en de impact van wisselkoersschommelingen op korte termijn door kapitaalstromen buiten beschouwing te laten, vormt de koopkrachtpariteit volgens ons een juistere weerspiegeling dan de officiële wisselkoersen of de relatieve grootte van verschillende economieën.

Card image cap

Halfjaarlijkse update opkomende markten: de ‘herstelfase’

Zoals ik al vaak heb gesteld, vergt beleggen op de opkomende markten geduld, een langetermijnperspectief en een doordachte aandelenselectie.

Card image cap

De weg naar hervorming in Mexico

De huidige hervormingen in Mexico beschikken volgens ons over het potentieel om de economie te heroriënteren richting een nieuw groeipad en om een positief voorbeeld voor andere landen te vormen.

Card image cap

Een kwarteeuw van beleggingen op de opkomende markten

Ik denk dat de openstelling voor buitenlands kapitaal en de trend naar privatisering sleutelfactoren zijn geweest in de groei en ontwikkeling van de opkomende markten tijdens de afgelopen decennia.

Card image cap

Samenwerking binnen de ASEAN leidt tot de vorming van een wereldmacht

De individuele ASEAN-lidstaten onbeduidend en te weinig liquide, maar samen kunnen zij uitgroeien tot een veel grotere markt en wereldmacht.

Card image cap

Thailand: land van spanningen en veerkracht

Vanuit ons langetermijnperspectief denken wij dat veel bedrijven zullen kunnen overleven en groeien in Thailand. Wij denken dat de verhitte geesten na verloop van tijd zullen afkoelen en dat de positievere economische trends die Thailand voor de coup kenmerkten kunnen terugkeren, zoals de stijgende inkomsten per capita.

Card image cap

Russische belangen

De spanningen tussen Rusland en Oekraïne blijven hoog en zijn doorgedrongen tot het internationale niveau. De Russische president Poetin lijkt het Westen te vlug af te zijn geweest met zijn snelle reactie op de onrust in Oekraïne, wat leidde tot de inlijving van de Krim door Rusland en bredere twijfels over de regionale soevereiniteit.

Card image cap

Indiase beleggers drukken hun optimisme uit

Hoewel we de verkiezingsresultaten niet voorspellen, zouden deze verkiezingen historisch kunnen zijn voor India.

Card image cap

Een creatieve aanpak om de Zuid-Koreaanse economie nieuw leven in te blazen

Volgens ons is het meest interessante element van het Zuid-Koreaanse driejarenplan het voorstel voor een ‘creatieve economie’, met de nadruk op projecten die de Zuid-Koreaanse expertise in informatie- en communicatietechnologie in andere economische sectoren inzetten.

Card image cap

De economische kosten van de Braziliaanse uitgavenboom

Het gaat Brazilië niet echt voor de wind, maar wij denken dat wezenlijke hervormingen om investeringen open te stellen voor de privésector het land zouden kunnen helpen om weer op koers te geraken en wat druk van de overheidsmiddelen weg te nemen.