Zacieranie granic pomiędzy akcjami z rynków wschodzących, nowych rynków wschodzących i rynków rozwiniętych

16 Październik 2014

Więcej

Keep up to date

"Gdy rynki na całym świecie zyskują i tracą zainteresowanie inwestorów pod wpływem rozmaitych czynników, szczególnie ważna staje się dywersyfikacja. Nikt nie chciałby trzymać wszystkich swych jajek w niewłaściwym koszyku w niewłaściwym czasie. Możliwości można znaleźć zawsze, jeśli się wie gdzie należy ich szukać. "

Wnioski z rankingu globalnej konkurencyjności
2 Październik 2014

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało niedawno swój coroczny raport na temat globalnej konkurencyjności, zawierający szczegółowe ...

Więcej

"Technologie i Internet łączą potencjalnych konsumentów z rynkiem w sposób, który jeszcze dziesięć lat temu trudno byłoby sobie nawet wyobrazić oraz z korzyścią zarówno dla mieszkańców rozwijających się krajów, jak i dla obsługujących ich przedsiębiorstw."

Skok technologiczny: rola technologii w przyspieszaniu wzrostu rynków wschodzących
10 Wrzesień 2014

Potencjał rynków wschodzących i nowych rynków wschodzących do budowania szybszego wzrostu gospodarczego na bazie transferu technologii to stały ...

Więcej

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości będziemy wreszcie świadkami jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w bliskowschodnim świecie finansowym, czyli otwarcia saudyjskiego rynku papierów wartościowych dla inwestorów zagranicznych. Uważam, że ta zapowiedź saudyjskiego regulatora finansowego całkowicie odmienia sytuację w regionie."

Inwestycyjny wiatr zmian w Arabii Saudyjskiej
11 Sierpień 2014

Do Arabii Saudyjskiej dotarł „wiatr zmian”, który może radykalnie odmienić klimat inwestycyjny w tym kraju. Wszystko wskazuje na to, że w ...

Więcej

"Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform."

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa
17 Lipiec 2014

Dążenia reformatorskie w Chinach wydają się nabierać tempa, jednak wszyscy zastanawiają się czy reformy rzeczywiście poprawią nastroje inwestorów ...

Więcej

"Dzięki uwzględnieniu wpływu często niższych cen towarów i usług w gospodarkach o niskich dochodach na efektywne dochody konsumentów oraz wyeliminowaniu wpływu krótkoterminowych wahań kursów walut pod wpływem przepływów kapitałowych, parytet siły nabywczej zapewnia bardziej trafny obraz sytuacji niż rynkowe kursy wymiany w poszczególnych gospodarkach."

Jak duże są rynki wschodzące?
8 Lipiec 2014

Ostatnio w mediach wiele mówi się o statystykach dotyczących produktu krajowego brutto (PKB) na rynkach wschodzących. Na początku kwietnia, zmiana ...

Więcej

"Warto zauważyć, że choć organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego nie musi okazać się katalizatorem wzrostu gospodarczego, na co wiele osób liczy, ale z pewnością daje obywatelom danego kraju możliwość pokazania całemu światu, że są niezadowoleni ze swych władz. Przypadek Brazylii to potwierdza."

Podsumowanie półrocza na rynkach wschodzących: „faza odbicia”
30 Czerwiec 2014

Jak często wspominam, inwestowanie na rynkach wschodzących wymaga cierpliwości, długoterminowej perspektywy i uważnej selekcji papierów. Uważam, ...

Więcej

Załaduj więcej postów