Indonezyjski optymizm

13 Listopad 2014

Więcej

Keep up to date

"W naszej ocenie, pro-rynkowa polityka w Brazylii połączona z ograniczeniem biurokracji powinna przynieść korzyści zarówno Brazylijczykom, jak i inwestorom działającym w tym kraju. Niemniej jednak, według naszych wskaźników inwestycyjnych, niektóre przedsiębiorstwa wyróżniające się dobrym zarządem i atrakcyjną pozycją na swych rynkach są w stanie osiągać dobre wyniki nawet w przeciętnych warunkach."

Trzy słowa do Brazylijczyków
31 Październik 2014

Jako długoterminowi inwestorzy działający na rynku brazylijskim, żywo interesowaliśmy się niedawnymi wyborami prezydenckimi w tym kraju. Była to ...

Więcej

"Nie potrafię powiedzieć kiedy skończy się ten okres wzmożonych wahań, natomiast doświadczenie zebrane w ciągu dziesięcioleci działalności na rynkach daje mi pewność, że nie będzie trwać wiecznie i może oferować potencjalne możliwości rozważnym inwestorom, którzy wiedzą gdzie ich szukać. "

Koncentracja na długofalowych fundamentach, a nie na obawach
28 Październik 2014

Światowe rynki akcji zanotowały w ostatnim czasie mocną korektę, a wrzesień i październik przyniosły nasilenie zmienności. Niepokój wielu ...

Więcej

"Jesteśmy niezmiennie przekonani, że granice pomiędzy rynkami wschodzącymi, nowymi rynkami wschodzącymi i rynkami rozwiniętymi nadal będą się zacierać, oferując w nadchodzących latach atrakcyjne możliwości wszystkim inwestorom, niezależnie od formalnej klasyfikacji ich portfeli."

Zacieranie granic pomiędzy akcjami z rynków wschodzących, nowych rynków wschodzących i rynków rozwiniętych
16 Październik 2014

Od pewnego czasu dostrzegalna jest pewna konwergencja w możliwych klasyfikacjach rynków wschodzących, nowych rynków wschodzących i rynków ...

Więcej

"Gdy rynki na całym świecie zyskują i tracą zainteresowanie inwestorów pod wpływem rozmaitych czynników, szczególnie ważna staje się dywersyfikacja. Nikt nie chciałby trzymać wszystkich swych jajek w niewłaściwym koszyku w niewłaściwym czasie. Możliwości można znaleźć zawsze, jeśli się wie gdzie należy ich szukać. "

Wnioski z rankingu globalnej konkurencyjności
2 Październik 2014

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) opublikowało niedawno swój coroczny raport na temat globalnej konkurencyjności, zawierający szczegółowe ...

Więcej

"Technologie i Internet łączą potencjalnych konsumentów z rynkiem w sposób, który jeszcze dziesięć lat temu trudno byłoby sobie nawet wyobrazić oraz z korzyścią zarówno dla mieszkańców rozwijających się krajów, jak i dla obsługujących ich przedsiębiorstw."

Skok technologiczny: rola technologii w przyspieszaniu wzrostu rynków wschodzących
10 Wrzesień 2014

Potencjał rynków wschodzących i nowych rynków wschodzących do budowania szybszego wzrostu gospodarczego na bazie transferu technologii to stały ...

Więcej

"Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości będziemy wreszcie świadkami jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w bliskowschodnim świecie finansowym, czyli otwarcia saudyjskiego rynku papierów wartościowych dla inwestorów zagranicznych. Uważam, że ta zapowiedź saudyjskiego regulatora finansowego całkowicie odmienia sytuację w regionie."

Inwestycyjny wiatr zmian w Arabii Saudyjskiej
11 Sierpień 2014

Do Arabii Saudyjskiej dotarł „wiatr zmian”, który może radykalnie odmienić klimat inwestycyjny w tym kraju. Wszystko wskazuje na to, że w ...

Więcej

"Sądzimy, że kompleksowy plan zreformowania chińskiego rynku kapitałowego to właściwy krok rządu, ale rynek nie ma jeszcze pewności, czy władze są gotowe na tymczasowe bolesne skutki faktycznego wdrożenia reform."

Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa
17 Lipiec 2014

Dążenia reformatorskie w Chinach wydają się nabierać tempa, jednak wszyscy zastanawiają się czy reformy rzeczywiście poprawią nastroje inwestorów ...

Więcej

Załaduj więcej postów