Reforma rynku kapitałowego w Chinach nabiera tempa

17 Lipiec 2014

Więcej

Bądź na bieżąco

"Dzięki uwzględnieniu wpływu często niższych cen towarów i usług w gospodarkach o niskich dochodach na efektywne dochody konsumentów oraz wyeliminowaniu wpływu krótkoterminowych wahań kursów walut pod wpływem przepływów kapitałowych, parytet siły nabywczej zapewnia, według nas, bardziej trafny obraz sytuacji niż rynkowe kursy wymiany w poszczególnych gospodarkach."

Jak duże są rynki wschodzące?
8 Lipiec 2014

Ostatnio w mediach wiele mówi się o statystykach dotyczących produktu krajowego brutto (PKB) na rynkach wschodzących. Na początku kwietnia, zmiana ...

Więcej

"Warto zauważyć, że choć organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego nie musi okazać się katalizatorem wzrostu gospodarczego, na co wiele osób liczy, ale z pewnością daje obywatelom danego kraju możliwość pokazania całemu światu, że są niezadowoleni ze swych władz. Przypadek Brazylii to potwierdza."

Podsumowanie półrocza na rynkach wschodzących: „faza odbicia”
30 Czerwiec 2014

Jak często wspominam, inwestowanie na rynkach wschodzących wymaga cierpliwości, długoterminowej perspektywy i uważnej selekcji papierów. Uważam, ...

Więcej

"Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach."

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących
11 Czerwiec 2014

Każdy kraj na jakimś etapie swojej historii mógł zostać sklasyfikowany jako „wschodzący”. W XIX w. zachodnie rubieże Stanów Zjednoczonych nazywane ...

Więcej

Tajlandia: napięcia i wytrzymałość

Tajlandia: napięcia i wytrzymałość
28 Maj 2014

20 maja w Tajlandii wprowadzono stan wojenny, po miesiącach protestów i gwałtownych sporów pomiędzy antyrządowym Ludowym Komitetem Reform ...
"Uważamy, że przedsiębiorstwa, które już dziś są na względnie wysokim poziomie ładu korporacyjnego, co może mieć także wpływ na zarządzanie w obszarze ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej, mogą być lepiej przygotowane na przyszłość, a zatem mogą oferować lepsze możliwości dla inwestorów."

Kwestie społeczne – ocena spółek przez pryzmat ESG
14 Kwiecień 2014

Z każdym rynkiem, na którym inwestujemy, związane jest jakieś ryzyko. Jego źródłem mogą być nie tylko czynniki geopolityczne czy makroekonomiczne ...

Więcej

Załaduj więcej postów