Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Krajobraz inwestycyjny w Czechach

O atrakcyjności Pragi decyduje nie tylko historia tego miasta, ale także piękna zabudowa i ciekawa architektura przyciągająca turystów.

Card image cap

Polska rośnie w siłę

Polska w swojej historii doświadczyła rozbiorów i wojen i tylko dzięki swojej silnej kulturze zdołała przetrwać jako naród.

Card image cap

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących

Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach.

Card image cap

Rosyjskie interesy

Card image cap

Indyjscy inwestorzy wyrażają swój optymizm

Card image cap

Nowe rynki wschodzące na coraz pewniejszym gruncie

Liczne nowe rynki wschodzące nadal nie zostały odkryte przez globalną społeczność inwestorską, a jednocześnie oferują, według nas, duże pokłady możliwości w obrębie całego uniwersum rynków wschodzących.

Card image cap

Ukraina na rozdrożu

Nie możemy przewidzieć ostatecznego rozwiązania tego kryzysu, ale jako inwestor uważam, że strategiczne znaczenie Ukrainy zarówno dla Rosji, jak i dla UE powinno zapewnić jej przetrwanie, wypłacalność, a w dłuższej perspektywie także dalsze sukcesy.

Card image cap

Tajlandia: szersza perspektywa wykraczająca poza politykę

Card image cap

Rumunia: właściwy kurs

Card image cap

Odwilż na chińskim rynku pierwszych ofert publicznych (IPO)

Card image cap

Zjednoczone Emiraty Arabskie: tygiel rynków wschodzących

Card image cap

Prognozy dla rynków wschodzących na 2014 r.: kształtowanie kolejnej dekady