Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Podsumowanie czwartego kwartału 2016 r. na rynkach wschodzących: Rynkowe wahania i powody do optymizmu

Sądzimy, że rynki wschodzące niezmiennie wiodą prym wśród najprężniejszych i najszybciej rosnących gospodarek na świecie, a notowane przez nie stopy wzrostu PKB od wielu lat znacznie przewyższają stopy wzrostu w świecie rozwiniętym, pomimo szeroko omawianego w mediach spowolnienia w niektórych krajach.

Card image cap

Prognozy dla akcji spółek z rynków wschodzących na 2017 r.

„Choć generalnie mamy świadomość potencjalnej zmienności i uważnie obserwujemy czynniki ryzyka, uważamy, że nastroje w stosunku do rynków wschodzących nadal powinny się poprawiać”. Kategoria: Perspektywy, artykuły gościnne

Card image cap

Odpowiedzi na pytania czytelników

Wprawdzie prezydent nie może bezpośrednio wpływać na politykę pieniężną, jego retoryka wskazuje, że [Donald] Trump może wywierać presję na Rezerwę Federalną (Fed) skłaniającą do podwyższania stóp, co jednak było przewidywanym kierunkiem polityki Fedu jeszcze przed wyborami.

Card image cap

Banki centralne a rynki akcji: analiza przypadku na przykładzie BJ

Podczas gdy wielu inwestorów na całym świecie poszukuje dochodów w warunkach niskich lub ujemnych stóp procentowych, akcje i papiery dłużne z rynków wschodzących przyciągają dolary inwestorów. Pieniądze dostarczane przez banki centralne przepływają na rynki na całym świecie, a rynki wschodzące generalnie nadal oferują bardziej kuszący potencjał wzrostowy niż rynki rozwinięte.

Card image cap

Rynki wschodzące a zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich: nie ma powodów do paniki

Choć wzmożona zmienność na rynkach może utrzymać się jeszcze przez pewien czas w związku z niepewnością co do możliwej polityki Stanów Zjednoczonych pod wodzą prezydenta Trumpa, uważam, że należy nieco powstrzymać emocje i uświadomić sobie, że duża część przedwyborczych zapowiedzi może nie przełożyć się na konkretne działania.

Card image cap

Meksyk wplątany w wybory w Stanach Zjednoczonych w warunkach zaostrzania polityki pieniężnej przez Banxico

Niezależnie od zapowiedzi zaostrzenia restrykcji handlowych, zniszczenie relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Meksykiem byłoby bardzo trudne lub wręcz niemożliwe, ponieważ powiązania pomiędzy obydwoma krajami sięgają zbyt głęboko.

Card image cap

Ujemne stopy procentowe: wszystko ma swoje konsekwencje

Coraz niższe stopy procentowe, na jakie decyduje się kilka banków centralnych z myślą o pobudzeniu wzrostu gospodarczego, nie przynoszą zauważalnych efektów w tym obszarze.

Card image cap

Poznajcie nasz zespół: Greg Konieczny

Rumunia to według nas najbardziej atrakcyjny spośród wszystkich nowych rynków wschodzących w Europie Wschodniej. Można tam znaleźć okazje związane z korzystną wyceną oraz dobre perspektywy rysujące się przed pierwszymi ofertami publicznymi zarówno spółek skarbu państwa, jak i prywatnych przedsiębiorstw.

Card image cap

Akcje małych spółek z rynków wschodzących: wyjątkowy potencjał wzrostowy

„W warunkach tak słabego globalnego wzrostu, inwestowanie w mniejsze spółki z rynków wschodzących może zapewniać ekspozycję na wiele spośród najszybciej rosnących przedsiębiorstw z najszybciej rosnących krajów na świecie”. Mark Mobius, 25 sierpnia 2016 r.

Card image cap

Brazylia na arenie olimpijskiej

Niewątpliwie jest pewne ryzyko, że polityczne wyzwania w Brazylii potrwają dłużej, ale ostatnie miesiące pokazują, że w brazylijskim Kongresie oraz wśród ogółu Brazylijczyków jest potężne poparcie dla nowego planu działania, który przewiduje modernizację nie tylko państwa, ale także gospodarki.

Card image cap

Korzystne trendy i polityczne wyzwania w Polsce

Card image cap

Podsumowanie II kwartału 2016 r. na rynkach wschodzących: Brexit może okazać się korzystny dla niektórych rynków