Inwestowanie na rynkach wschodzących

Card image cap

Budowanie przyszłości: infrastruktura na rynkach wschodzących

Rynki wschodzące od dekady rozwijają się w szybszym tempie niż gospodarki rozwinięte i taka dynamika najprawdopodobniej utrzyma się także w przyszłości. Ten wzrost, w połączeniu z rosnącą populacją i trendem zmierzającym do coraz większej urbanizacji, wymaga lepszej infrastruktury.

Card image cap

Postępy w reformowaniu chińskich przedsiębiorstw państwowych

Zainteresowanie wielu inwestorów chińskimi spółkami skarbu państwa niewątpliwie wzrosło pod wpływem pochodzących ze związanych z rządem źródeł informacji sugerujących, że plany reform nakreślone w ogłoszonym w listopadzie 2013 r. rządowym programie wkrótce mogą nabierać realnych kształtów, co dodatkowo zwiększyło niedawne wzrosty na rynkach akcji w Szanghaju i Hongkongu.

Card image cap

Sytuacja na rynkach wschodzących: wszystko kręci się wokół banków [centralnych]

U progu drugiego kwartału 2015 r., złożone warunki globalne wydają się generalnie korzystne dla rynków wschodzących.

Card image cap

Przełomowy rok dla rynków ASEAN?

W naszej ocenie, Azja Południowo-Wschodnia to obecnie jedno z najbardziej ekscytujących miejsc dla inwestorów interesujących się rynkami wschodzącymi i nowymi rynkami wschodzącymi. Gama możliwości inwestycyjnych jest bardzo szeroka: od wysoko rozwiniętego i zaawansowanego technologicznie rynku singapurskiego, poprzez rynki wschodzące na różnych etapach rozwoju.

Card image cap

Nastroje inwestorów na świecie

Nie zamierzamy oczywiście wyciągać jakichkolwiek wniosków odnośnie potencjalnych wyników rynków na podstawie nastrojów inwestorów (lub jakichkolwiek innych wskaźników), ale chciałbym tylko przytoczyć słynne słowa Sir Johna Templetona: „Hossy rodzą się z pesymizmu, wzrastają na sceptycyzmie, dojrzewają dzięki optymizmowi, a umierają z powodu euforii”.

Card image cap

Rumunia świętuje

Uważamy, że reformy strukturalne, włącznie z dążeniem do większej przewidywalności polityki budżetowej, połączone z nową umową kredytową z MFW, powinny zwiększyć zaufanie inwestorów do Rumunii. Ponadto, kroki w kierunku zwiększenia dostępu inwestorów do lokalnego rynku kapitałowego, który w przeszłości był dość ograniczony, także mogą przyciągnąć do Rumunii zagraniczny kapitał.

Card image cap

Znaczący spadek czy lekka korekta rezerw walutowych rynków wschodzących?

Stosunkowo niewielki spadek rezerw walutowych rynków wschodzących uważamy za mało znaczący w szerszym kontekście makroekonomicznym.

Card image cap

Poznaj mój zespół: Allan Lam

W przeszłości byliśmy świadkami kryzysów na całym świecie, ale kryzysy często są źródłem możliwości; właśnie w takich momentach, nasze zdolności analityczne i cierpliwe podejście są najbardziej potrzebne i potencjalnie wartościowe dla inwestorów.

Card image cap

Nowy kierunek dla Nigerii?

Card image cap

Mark Mobius: Terytoria do niedawna zakazane

Inwestowanie na nowych rynkach wschodzących może wymagać zaakceptowania podwyższonej zmienności w porównaniu z bardziej rozwiniętymi rynkami, ale potencjał, jaki oferują "frontier markets" uważam za bardzo ekscytujący. Niektóre do niedawna małe i oparte na rolnictwie gospodarki przekształciły się w globalne potęgi.

Card image cap

Rosnące możliwości w obszarze islamskich finansów

Inwestycje zgodne z szariatem mają także wartościowe funkcje społeczne. Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście dużego zapotrzebowania na inwestycje w infrastrukturę na wielu rynkach wschodzących - zarówno w świecie Islamu, jak i gdzie indziej.

Card image cap

Inwestowanie w Brazylii na przekór dominującym przekonaniom rynkowym

Z przyjemnością mogę powiedzieć, że choć Brazylia niewątpliwie musi uporać się z pewnymi problemami, moje prognozy dla tego kraju są dziś nieco bardziej optymistyczne niż sześć miesięcy temu – między innymi dlatego, że wszyscy inni są takimi pesymistami!