"W przeszłości byliśmy świadkami kryzysów na całym świecie, ale kryzysy często są źródłem możliwości; właśnie w takich momentach, nasze zdolności analityczne i cierpliwe podejście są najbardziej potrzebne i potencjalnie wartościowe dla inwestorów."

Poznaj mój zespół: Allan Lam
20 Kwiecień 2015

Gdy terytorium inwestycyjne rozciąga się na setki krajów na praktycznie wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach czasowych, praca ...
"Uważamy, że ostatnie działania Banku Japonii, EBC, Ludowego Banku Chin, Banku Rezerw Indii i innych banków centralnych w kierunku rozluźniania polityki pieniężnej powinny zniwelować wpływ możliwych podwyżek stóp procentowych w USA i w innych gospodarkach rozwiniętych."

Istotne znaczenie polityki pieniężnej
25 Luty 2015

Jednym z najważniejszych tematów i czynników decydujących o przepływach kapitału będzie w tym roku, według nas, zróżnicowanie polityki pieniężnej ...