"Malezja przechodzi obecnie transformację – stara polityka musi ewoluować, by mogły zostać zrealizowane cele na przyszłość. Nasze podejście do malezyjskiego rynku możemy określić jako ostrożny optymizm – mamy nadzieję, że Malezja osiągnie swe ambitne cele i planujemy uczestniczyć w ich realizacji."

Wizja malezyjskiego rozwoju
3 Grudzień 2014

Moje podróże zawiodły mnie ostatnio do Malezji – kraju rozwijającego się wprawdzie bardzo dynamicznie, ale nie bez pewnych problemów. Dobrej ...
"Myślę, że otwarcie się na kapitał zagraniczny oraz trend prywatyzacyjny stanowiły klucz do wzrostu i rozwoju rynków wschodzących na przestrzeni kilku ostatnich dziesięcioleci, a jednym ze źródeł moich największych obaw jest możliwość odwrócenia obu tych tendencji w niektórych krajach."

Ćwierćwiecze inwestowania na rynkach wschodzących
11 Czerwiec 2014

Każdy kraj na jakimś etapie swojej historii mógł zostać sklasyfikowany jako „wschodzący”. W XIX w. zachodnie rubieże Stanów Zjednoczonych nazywane ...